Styret

Styrets leder:

Petter Kristiansen

Nestleder:

Geir Bekkensten

Styremedlem:

Eivind Mikkelsen
Einar Gundersen