Foreningens intensjon er tilby mulighet for å samorganisere forskjellige grupper av motorinteresserte i distriktet og med det etablere et felles kompetanse- og interessemiljø. 

Tilby lag og foreninger med motor interesse et tilholdssted og klubbfasiliteter som kontorer og møterom. Foreningen har som prinsipp å inkludere alle mennesker i alle aldre, samt rekruttere ungdom som kan og vil være med på å bevare norsk motorhistorisk kultur.

Moss og Omegn Motorhistoriske Forening har som formålsparagraf å være med på å bevare, skape interesse, samle kunnskap om alt i fra motorsager, båter, biler, motorsykler, fly osv.