aarsmoteVi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til årsmøte i Moss og Omegn motorhistoriske forening den 8. april 2019 kl 18

Agenda

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder, sekretær og to til å undertegne protokollen
3. Styrets årsmelding for 2018
4. Regnskap
5. Forslag til budsjett
6. Fastsette kontingent
7. Behandle innkomne forslag
8. Valg 

Vel møtt !